00:00
00:00
Newgrounds Background Image Theme

KCruzer just joined the crew!

We need you on the team, too.

Support Newgrounds and get tons of perks for just $2.99!

Create a Free Account and then..

Become a Supporter!

New Character

Share Collapse

Author Comments

CZ : Čus aaa ano neskončil jsem :D jen jsem neměl moc času
ENG : did not finish it :D I just did not have much time

Log in / sign up to vote & review!

Newgrounds accounts are free and registered users see fewer ads!

To je fajn že si neskončil...
Potřebuješ pořádnej trénink, rozchodit ty postavy tak jak se má. Mrkni na mý starý tutoriály na MadCzech, plánuju je znova předělat ale k tomu se doufám někdy dostanu.

Mnoho zdaru při dalším animování.

JohnOxfordCZE responds:

určitě se podívám :)

Part2 !!!

JohnOxfordCZE responds:

není problém :)

Credits & Info

Views
672
Faves:
1
Votes
88
Score
2.35 / 5.00

Uploaded
May 27, 2018
2:31 PM EDT
Genre
Action