00:00
00:00
Newgrounds Background Image Theme

AzazelSilvertongue just joined the crew!

We need you on the team, too.

Support Newgrounds and get tons of perks for just $2.99!

Create a Free Account and then..

Become a Supporter!

Loach - Sofie Dielemans

Share Collapse

Author Comments

Mellon (vernoemd naar Toekomst), een jong meisje, dat veilig is opgegroeid in een ondergrondse stad en haar kleding maakt van de spullen in haar omgeving. Zij is uitverkoren om haar stad te redden van het gevaar dat haar stad bedreigt. Stukje bij stukje komt ze steeds dichterbij de bron van Vernietiging. Voordat ze bij de bron is moet ze meerdere monsters verslaan en meerdere tussenbazen trotseren.
Gelukkig zijn er mensen die haar op weg helpen en voorwerpen die haar sterker maken!
Help Mellon de bron van Vernietiging te verslaan en haar stad te redden!

Log in / sign up to vote & review!

Newgrounds accounts are free and registered users see fewer ads!

Unfortunately I don't speak Dutch, so I'll review in English and hope it translates well. I liked the ambient sounds, as well as the fast fake talking during the instructions phase. The size of the game canvas could maybe be a little bigger to allow for a better view of the character. Good work!

Credits & Info

Views
676
Votes
78
Score
2.94 / 5.00

Uploaded
May 17, 2018
6:59 AM EDT