00:00
00:00
Newgrounds Background Image Theme

kawishinto just joined the crew!

We need you on the team, too.

Support Newgrounds and get tons of perks for just $2.99!

Create a Free Account and then..

Become a Supporter!

Sub Game - Glenn Vandendijk

Share Collapse

Author Comments

DUTCH
Het spel gaat over het avontuur van een zeebioloog duiker die een sectie van de oceaan onderzoekt waar nog nooit eerder iemand is geweest. Hij komt in contact met inktvissen, kwallen,octopus, en andere vissen. Maar er is iets goed mis met deze onderwater beesten! Ze vallen hem aan, ze zijn agressief, En soms...
zien ze er net wat anders uit dan je verwacht. Heb jij de moed om je leven te riskeren om deze onderwater beesten te ontdekken en verborgen schatten te vinden?

Log in / sign up to vote & review!

Not very bad but :
- Add an English description. It's better for player
- Make the game bigger on the screen!

Credits & Info

Views
743
Faves:
1
Votes
83
Score
2.37 / 5.00

Uploaded
May 16, 2018
2:49 AM EDT