00:00
00:00
Newgrounds Background Image Theme

Robinexe just joined the crew!

We need you on the team, too.

Support Newgrounds and get tons of perks for just $2.99!

Create a Free Account and then..

Become a Supporter!

vandraren

Share Collapse

Log in / sign up to vote & review!

Newgrounds accounts are free and registered users see fewer ads!

very bad animation but the song is acceptable, according to me!!!

Song aint bad I suppose

//Good jobbat\\

I hate people saying you cant submit swedish flashes because u dont understand the language, i mean MENYA ZOVUT SHNUR- is in russian... Anyway, good job mate!!! that was my favorite song when i was a kid, (ja, jag är också från sverige, men detta är inget jävla privat email så ja skriver på engelska ^^) Felt really good too hear it again, all though i got the song on a record right next to me XD. Well well, again- good work!

Fin sang, men...

...det skal mere til enn en fin sang for å få toppkarakterer. Jeg irriterte meg noe grønnjævlig over at trommesettet var satt opp feil for eksempel; hi-hat'en skal være på den andre siden av settet, og siden sangen foregikk for det meste på cymbaler, så ville det vært en idè å slenge med et par stykker. Skarp-tromma så jeg heller ikke, men nok om det. Det var en helt grei film, men det er masse rom til forbedring...

Det här var skit bra

Älskade det...var länge sen jag hörde den sången...skit bra!!!

Credits & Info

Views
3,639
Votes
24
Score
2.56 / 5.00

Uploaded
Sep 9, 2003
2:09 PM EDT