00:00
00:00
Newgrounds Background Image Theme

TriTheDragon just joined the crew!

We need you on the team, too.

Support Newgrounds and get tons of perks for just $2.99!

Create a Free Account and then..

Become a Supporter!

W!peout - Max capacity

Share Download this song

Author Comments

Omg over 60 pattern's in this mofo!

Let's hope you enjoy the unexpected ending

-W!peout

Log in / sign up to vote & review!

Newgrounds accounts are free and registered users see fewer ads!

AWESOME man and what about teh old hardstyle????

DJ-Martcore responds:

Had to be there.

LOL PWNDERPWNPWN

obvious first post

Wat dacht je van klanten die al reeds abonee zijn bij telfort en een BB service er bij willen?

Op t zakelijke markt heeft RIM nog altijd een groot aandeel, zeker omdat de stabiliteit van BB al best lang bewezen is.
En als we het nu moeten hebben over storingen.. iets wat 1 of 2x per jaar voorkomt bij RIM. Ik zou me er als klant niet zo druk om maken hoor, tevens denk ik dat die 'protesten' vooral van de jongere (lees pingjeugd) klanten vandaan komt. Huilie huilie kan nie pingen nie..
Ben zelf bezitter van een BB 9700 en samsung S2, echt NOOIT problemen mee gehad (behalve de genoemde major storing van afgelopen periode)

Credits & Info

Author

Listens
1,088
Faves:
1
Downloads
74
Score
Waiting for 1 more vote

Uploaded
Nov 29, 2011
12:00 PM EST
Genre
Dubstep
File Info
Song
6.5 MB
4 min 43 sec

Licensing Terms

Please contact me if you would like to use this in a project. We can discuss the details.