00:00
00:00
Newgrounds Background Image Theme

ozziel94 just joined the crew!

We need you on the team, too.

Support Newgrounds and get tons of perks for just $2.99!

Create a Free Account and then..

Become a Supporter!

Ang Cariñosa

Share Download this song

Author Comments

Inspired by a kundiman song called Ako'y Iniwan Mo


"The song is about a woman who is left behind by her lover for another woman

and halfway through the song there is a spokenword section where its a letter

by the unfaithful dude and it's like telling the listener to feel bad for the guy

and probably forgive him. i find it weird why a song would want us to empathize/sympathize

with a cheater and i've come to the conclusion its probably due to the composer's

roman catholic values, forgiveness and all, the thought irritated me a bit so i've

decided to make a tagalog song where the opposite happens and have a bloody ending"


Art by Eleanor

Video by Elbo

Lyrics by Kabudelz

Music by Steampianist

Guitars by Panic Car and Ginoplaysguitar

Additional Guitars by Steampianist


Lyrics


Sabi mo ako'y ang tanging iibigin

Salungat ang aking nadama

Patuloy-tuloy pa rin ang aking puso

Naniwala sa ating sumpaan


Pre-Chorus


Bathala bakit nagkaganyan

Ako bang may sala

Parang ako'y pinagtampuhan

Panalangin ng aking katinuan

Nawa ay hinding siphayo ang aking mapala


Chorus


Nais ko sanang itanong kung sino ba ang totoo

Panalangin ko sana na walang iba

Nais ko sanang itanong kahit alam ko ang sagot

Itigil na ang duda

Tiwala na ako ang sinisinta mo


Verse 2


Paparating na silakbo ay napigil

Nitong lila sa mukha kong gigil

Mula sayo na minsan magkamali 

Nahingin ang iyong pagtangi


Pre-Chorus


Sa ilalim ng buwan nasaksihan ko ang lahat pati...

Ang dahilan ng dalas mong paglisan

Dibale, O aking sinta ika'y pinatawad

'Di na kailangan magpaliwanag pa

Mahal pa din kita


Chorus


Nais ko sanang itanong kung sino ba ang totoo

Panalangin ko sana na walang iba

Nais ko sanang itanong sinong hitad ba ito

Tigil na ang duda

Tiwalang iningatang iyong pinatay


Bridge


Bahay kubo dahil maliit

Ang nagtipon doon ay hindi mag-ari

Katawan, Ulo, Bisig ng Ina ay wala nang paglagyan para kay kuya


Tingnan ang tampalasang bruha

'Di karapat dapat sa kanya

Habang ako'y nangungulila bawa't araw

'Di na hahayaan ang langit ang humusga


Breakdown


Diba, pangako mo

Tayong dalawa

Magsasama hanggang wakas


Chorus


Nais ko sanang itanong kung pagmamahal ba ito

Kung 'di ka lang din sa akin walang pwedeng makatamo

Dugong nagpatibok sa puso 

Dating nagmahal sa akin

Ngayon ay sumaboy sa kisame, pader at sahig


Puso mong pinangako sa akin

Minarapat lang na bawiin

Sa aking mga kamay ay pipinting magpakailangman

Log in / sign up to vote & review!

filipino moment

Never expected such a song to be actually inspired by my country, was upset aboutbthe pronunciations though lmao

sheeshh

I love this filipino/tagalog song

Mga Kababayan!!! TURN IT UP!

I love Being a Filipino!

Credits & Info

Artist

Listens
10,846
Faves:
74
Downloads
1,186
Votes
103
Score
4.78 / 5.00

Uploaded
Aug 15, 2021
6:08 AM EDT
File Info
Song
12.6 MB
5 min 31 sec

Licensing Terms

You are free to copy, distribute and transmit this work under the following conditions:

Attribution:
You must give credit to the artist.
Noncommercial:
You may not use this work for commercial purposes. *
Share Alike:
If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting creation only under a license identical to this one.

*Please contact me if you would like to use this in a commercial project. We can discuss the details.