00:00
00:00
Newgrounds Background Image Theme

XanDoodle just joined the crew!

We need you on the team, too.

Support Newgrounds and get tons of perks for just $2.99!

Create a Free Account and then..

Become a Supporter!

Leniwie Po Północy (PL Rap)

Share Download this song

Author Comments

A Polish rap song I recorded. Prod by me.

Final re-recorded redux version is available on YT:


LYRICS:

Wskazówka pióra wolno płynie w kartki

Bez wyrazu kreśli nowe liter kształty

Które powolutku zmieniają się w rymy

Niesmak do tej chwili, nie ma flow, też klimy

Nie ma modeliny złożonej z leksemów

Lecz suchy tekst, co, ledwie prochem jest tu

Byłem kotem w sercu, teraz serce boli

Sypię chore perkusje acz bez tej mocy

Pianino w rogu gra samotnie, ciszej

A tworzę kicze, nie ma mojej mistress

Mojej weny! Natchnij mnie błagam!

Nie chce dławić się nadal, na tych sampli bezmiarach

Nie chcę żuć alfabetu na niezgrabnych przekładach

Chyba rzucę to, człeniu, tak że tak, krzyczę "nara"

Bywaj! Zapadam w sen teraz

Niechaj w nowy dzień przybędzie atłas natchnienia


Coś chyba świta, północ pusty pokój

Za oknem osiedle, cóż, w krąg pułki bloków

Szare z wielkiej płyty, obdrapana farba

Mam chęć nagrać płyty jednak nic nie bangla

Lubię oldschool, ale czasem czuję przesyt

Jednak trap mnie nie jara tak jak tłuste bębny

Mam bit zaloopiony, i jak chcę coś napisać

Lenistwa okowy witam w tę noc, na kliszach

Bywałem jak kamera co rejestruje obraz

Trafne wersy o tym co wypływa ze środka

Teraz tylko płaczę jak MCS rymami

Częstochowskim banałem to zastój niebywały

Czekam nocą więc na promień magii

Niech no rzuci urok na mnie czarodziej z bajki

Aby w pergaminie widniał pewny komplet zdań mych

Oby rano wargi zwilżył smak fantazji

Log in / sign up to vote & review!

Newgrounds accounts are free and registered users see fewer ads!

Credits & Info

Author

Listens
244
Faves:
3
Downloads
2
Votes
5
Score
4.55 / 5.00

Uploaded
Feb 14, 2021
6:22 AM EST
File Info
Song
4.3 MB
1 min 54 sec

Licensing Terms

Please contact me if you would like to use this in a project. We can discuss the details.