00:00
00:00

htffan2000 just joined the crew!

We need you on the team, too.

Support Newgrounds and get tons of perks for just $2.99!

Create a Free Account and then..

Become a Supporter!

Soldier of Action

Share Collapse

Hi Newgrounds im Mile and im new here and I made a Animation that maybe is not special but it isnt my first one you can watch it on you tube if you want
https://www.youtube.com/c hannel/UCTb1ZoCEx9sdb0BKd XLP8yQ?feature=watch

Log in / sign up to vote & review!

Sve je super ali sto je sve na hrvatskom

mile667 responds:

Ma to je bio jedan od mojih prvih projekta te nisam o tome razmišljao te kad sam stavio svoju animaciju na You Tube onda sam malo radio na engleskom prijevodu i imao sam malu ne zgodicu sa autorskim pravima kao sto vidis onu zadnju scenu koristio sam cjelu Rusku pjesmu i nije trebalo You Tubeu dugo da mi makne vidio i lupi mi strike od onda ne koristim više muziku koja je ne cije autorsko djelo koristim samo besplatnu muziku koja služi za korištenje za video projekte

BEST FUCKING PIXEL ART EVAR!!!

mile667 responds:

Well the animation looks in some way like an sprite animation and The best thing is that all sprites are my creation. And none have been riped from other sites like Mario,Sonic,Doom guy.

Amazing!

Credits & Info

Views
2,451
Votes
8
Score
4.36 / 5.00

Uploaded
Apr 9, 2013
10:44 AM EDT