00:00
00:00

πŸ‡ΊπŸ‡Έ #523: RΜΆEΜ·Μ†ΜŽΜƒSIΜΆΜ†Ν„ΜΝƒΜ€ΝŒΝ‚SΜΆΜΜΎΜ›ΜŽTΜ·Μ‡Ν’ΜŽΝ Ν—Μ“

Share Download this podcast

Author Comments

β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ , β–ˆβ–ˆβ–ˆ do β–ˆβ–ˆβ–ˆ
β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ β–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆ, β–ˆβ–ˆβ–ˆ not β–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆ, β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ believe
the β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆ, β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ lies β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ.

Log in / sign up to vote & review!

Newgrounds accounts are free and registered users see fewer ads!

So glad you get back to those stats. XD And this was great. Impeccable editing.

-cd-

Hahaha, wow this is the best roast NG can get :)

Sheeeiiit! May he rule eternal!

APRIL FOOLS!

Peregrinus responds:

Resist

Credits & Info

GroundsPatrol
Synthesizer
willKMR
Lead Vocals
Peregrinus
Backing Vocals

Listens
781
Faves:
11
Downloads
20
Votes
20
Score
4.51 / 5.00

Uploaded
Apr 1, 2019
10:45 AM EDT
Genre
Discussion
File Info
Podcast
10.7 MB
11 min 39 sec
Tags

Licensing Terms

You are free to copy, distribute and transmit this work under the following conditions:

Attribution:
You must give credit to the artist.
Noncommercial:
You may not use this work for commercial purposes.
Share Alike:
If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting creation only under a license identical to this one.