00:00
00:00
Newgrounds Background Image Theme

shiftingalways just joined the crew!

We need you on the team, too.

Support Newgrounds and get tons of perks for just $2.99!

Create a Free Account and then..

Become a Supporter!

Listopad

Share Download this song

Author Comments

08.02.2022


Polish Eurodance! I also wrote some lyrics.


(1:06-1:34 and 2:52-3:19)


I już minął miesiąc odkąd jestem znów na studiach

Lecz powiedz miła proszę kto magistra dziś zatrudnia.

Pogoda jest wciąż nie taka jaka dziś być powinna

Być może Bydgoszcz słynie właśnie z okrutnego zimna.


I jest dwunasta, czas więc aby pójść już spać

Wybiła siódma czas się budzić toteż także wstać.

Czy na tramwaj zdążę, oto jest pytanie.

O, nie ma zajęć, bo ktoś siedzi w kwarantannie.

Log in / sign up to vote & review!

I like this. Reminds me of traveling to school. Some parts sound a little bit loud like the lead Saw at 2:06. But maybe it’s just me. Also the crash can be turned down. But I like the concept. Probably could use a pad and a melody too for dynamics.

Credits & Info

Artist

Listens
186
Downloads
4
Score
Waiting for 1 more vote

Uploaded
Feb 8, 2022
5:08 PM EST
Genre
Dance
File Info
Song
8.3 MB
3 min 39 sec

Licensing Terms

You are free to copy, distribute and transmit this work under the following conditions:

Attribution:
You must give credit to the artist.
Share Alike:
If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting creation only under a license identical to this one.

* Please consider sharing revenue!