00:00
00:00
Newgrounds Background Image Theme

Bam76pixon just joined the crew!

We need you on the team, too.

Support Newgrounds and get tons of perks for just $2.99!

Create a Free Account and then..

Become a Supporter!

Gaz do Dechy (PL Rap)

Share Download this song

Author Comments

A new rap track, Jamuary day 7 coming soon

LYRICS:

Bez gazowej maski, z serc aglomeracji

Play - starocie z taśmy, ten rap to nie bajki

Olskool jak Oekaki, ty idź podgłośnić

Powrót na ostre ślady niczym Ostrowski

Istny kosmo-skill w loopach z perkusją

Sprawdź jak nuty pędzą gdzie ustawię kursor

Nie sprzedaję bitów, choć mam petard bez liku

I talent jak Serkis tu, wśród rapu manekinów

Gaz do dechy obczaj mistrzowski sztos, masta

To jak absorbery kontra wytłoczki po jajkach

Magnetofon szumi jak Unitra Diora

W DAWie ogrom nut i barw, tu nic na pokaz

Jestem Asfaltem na którym rozbija się bolid

Tandetnych numerów, gaz do dechy, już jest po nich

Rap pozerki strumień chłodny głuchnie powoli

Czy wam nie wstyd udręką być w muzie, no, ziomy?

Log in / sign up to vote & review!

Credits & Info

Artist

Listens
397
Faves:
3
Downloads
4
Votes
7
Score
4.31 / 5.00

Uploaded
Jan 7, 2022
11:33 AM EST
File Info
Song
1.7 MB
45 sec

Licensing Terms

Please contact me if you would like to use this in a project. We can discuss the details.