00:00
00:00
Newgrounds Background Image Theme

MioNaruse just joined the crew!

We need you on the team, too.

Support Newgrounds and get tons of perks for just $2.99!

Create a Free Account and then..

Become a Supporter!

Dismantling society - Bunga Tunes

Share Download this song

Author Comments

Aniga (M 9) ayaa ku qayliyay "meyd la soo sheegay" aaska eedaday. Hooyaday waxay tidhi habaryartay way dhimatay waxaan aadayaa aaskeeda subaxa dambe. Isla markii ay qolka ka baxday iyadoo ooyneysa qosol baa i geliyay maxaa yeelay waxay i xasuusisay dhexdeenna ciyaar fiidiyoow caan ah. Markaa markii aan gaariga saarneyn waxaan ka fekerayay inaan dhaho "meyd la soo sheegay" aaska. Markii aan finnaly aragnay waxaan qayliyey "meyd la soo sheegay" qof walba wuu i fiirinayay sida nooc ka mid ah weirdo. Markaasaan xasuustay in aabbahay walaashiis ay ku dhacday hawo-mareenka oo ay dhimatay iyadoo 2 jir ah Marka waxaan idhi ayeeyo walaasheed sus way ku dhiiratay. Awowgay ayaa oohin bilaabay qof walbana wuu igu qaylinayaa halkii uu iga qosli lahaa. Hooyaday ayaa qaadatay sanduuqayga x oo waxay tiri waxaan u tegayaa daaweeyaha tomorow. Idk hooyaday ayaa jileysa kinda sus

Log in / sign up to vote & review!

why the sans bass tho 😭😭

skill issue

10/101-125

bunga

awesme

Credits & Info

Artist

Listens
324
Faves:
2
Downloads
3
Votes
8
Score
4.44 / 5.00

Uploaded
Jul 9, 2021
4:35 AM EDT
Genre
Goth
File Info
Song
1.4 MB
1 min 31 sec

Licensing Terms

You may only use this piece for commercial purposes if your work is a web-based game or animation, otherwise you must make specific arrangements with the artist.