00:00
00:00
Newgrounds Background Image Theme

Our goal is for Newgrounds to be ad free for everyone! Become a Supporter today and help make this dream a reality!

Reviews for "tsunade POV"

FREAKING AWESOME!

I like it very much :3
Neeed a actres im here if u want it ^^
ur animations and art are so amazing!!
love it <3

Nice to see you back!

PRE!!! Filipino din ako.. Galing mo na gumawa ng ganto ha Keep Up the good work simula nung nilabas mo yung Futas for you hinitay ko na yung iba mo pang ilalabas na animations.. So ulitin ko keep it up para mas marami ka pang magawa na animations wag ka sanang tamarin..... :)

nakakatakot yan pag nawalan nang chakra....

pinoytoons responds:

haha