00:00
00:00

Reviews for "R O B O T"

Not Cool

Lame Lame Lame Strange, Weird, Crazy,
Your a psycho jim, a psycho.
I love you.

ÎÒ°ïÄúÊ¡!

¾©ÄÜ·ñ³¬»¦³ÉΪ×î´ó½ðÈÚÖÐÐÄ?³ÉÁú:̨´óÑ¡°ÙÄêºó»¹ÊÇЦ»°

¼´Ê±ÐÂÎÅ >>×ÜÀÀ

ÂÀÐãÁ«Íâ·ÃÓö·´×÷Ʊ¿¹Òé
(6-5 12.05pm)
2008Äê²ÎÑ¡ ÂíÓ¢¾ÅÊ׶ȱí̬
(6-5 11.40am)
ÃÀ¸±¹úÎñÇä°¢Ã×µÙÆæ±íÈ¥Òâ
(6-5 11.20am)
ÃÀ¹ú½«Ï÷¼õºËµ¯Í·´¢±¸Á¿
(6-5 10.50am)
¿¨ÒÁ´ïÀÏÈýÖ÷ÒªÖúÊÖ±»²¶

Guud

ik wist niet dat je uit nederland bent...
je films zijn best wel lachen, je hebt iets van een kerel dat in een trip vastzit maar dat is best wel cool

Must......have.......robot.....

Absence....lead....to......onslaught....

I'm giving this all zero's because

This wasn't nearly as good as your other work plus that MOTHERFUCKING DUTCH GUY IS CUSSING AT YOU PEOPLE, they're calling us assholes and horsecunts and they're getting away with it!!!!
AAAAAAAAAWWWWWHAHAHAHAH!!!!!
I love you Jim
But this may be the only movie of you that I didn't care for.