00:00
00:00

Reviews for "Pokemon Gold: SB 2.0"

Why a Pidgey cry...

awesome

NOSTALGIAAAA
---------------------------
Pokemon Stadium
----------------------------
Pokemon Esmeralda
----------------------------
Pokemon Rojo Y Negro

:'D

toooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooo nostalgic

Memories, thank you. :)