Be a Supporter!

Kilos - Ashley's Kryptonite

Download this song! Lights Expand Collapse

Credits & Info

Uploaded
Apr 4, 2011 | 5:07 AM EDT
File Info
Song
8.3 MB
4 min 33 sec
Score
1.99 / 5.00

Related Content

Licensing Terms

Please contact me if you would like to use this in a project. We can discuss the details.

Score:
Rated 1.99 / 5 stars
Plays & Downloads:
2,233 Plays | 61 Downloads
Share Links:
Genres:
Metal, Rock - General Rock
Tags:
None

Author Comments

A great song by my friends' band Ashley's Kryptonite. I remixed it :D

It's not in English but it's still a pretty good song. Here's their Facebook page:

http://www.facebook.com/a shleyskryptonite

Reviews


longcrossbow210longcrossbow210

Rated 5 / 5 stars

any plan on posting any more of their songs?

or will you post your band's?


Sawdust responds:

Just check out their FB page man, a bunch of their tracks are there.


GagsyGagsy

Rated 5 / 5 stars

Awesome song

Maybe because I have a weakness for music with string instruments but it's really great. Would like to know the lyrics and hope they make other great songs. Very talented.


People find this review helpful!
Sawdust responds:

Yes indeed they are quite talented. Check them out on Facebook! http://www.facebook.com/ashleyskrypto nite

The lyrics are as follows:

Lamesang walang laman
Puro lang kalat
Blankong papel
Wala namang sulat
Bolpen na imported
Walang tinta

Baliwala lang

Pera ng buong bansa
Napupunta sa wala
Basura sa kaldsada
Kung san san napupunta
Bigas na kay rami
Nabubulok lahat
Baliwala lang

Kung ganito na lang palagi'ng nakikita mo,
Tingin ka sa salamin upang malaman kung sino

Ang magsisimula ng lahat ng nakalimutan na plano
Kung kikilos ka, baka kumilos rin ako
Ang magtatapos ng hindi matapostapos na gulo
Kung kikilos ka baka kumilos rin lahat tayo

Ticket sa eroplano
Walang visa
May internet pero
Computer ay sira
Malaking TV
Cable wala
Baliwala lang

Daming nag-aaway
Kung sinong masama
Puro lang sisi
Kulang sa gawa
Hanggang ngayon ba'y 'di pa rin nagsasawa?
Baliwala lang

Ano bang iyong ginagawa?
Ba't hanggang ngayon nakadapa?
Ano bang iyong magagawa
'Wag kang dumapa
Tumayo ka na
Ikaw at ako


DivoFSTDivoFST

Rated 4 / 5 stars

Good song

Nice song even though i dont understand a thing... is it japanese?


Sawdust responds:

It's Tagalog.