Be a Supporter!

Credits & Info

Uploaded
Feb 13, 2009 | 8:11 AM EST

Related Stuff

If you liked this, check these out!


Author Comments

Musikvideo

Reviews


slugathorslugathor

Rated 0 / 5 stars February 13, 2009

Din jävel!!

jag har spenderat många år till att förtränga den här skiten men du ditt as dumpar skiten på newgrounds istället din lilla råtta.AngryDogManAngryDogMan

Rated 2 / 5 stars February 13, 2009

ummm

it needs a translation... but i still listened and watched the pictures and it was okay