Be a Supporter!

Horjävel - Meatmeister

Download this song! Lights Expand Collapse

Credits & Info

Uploaded
Aug 21, 2011 | 5:45 PM EDT
File Info
Song
113.5 KB
8 sec
Score
4.23 / 5.00

Related Content

Licensing Terms

Please contact me if you would like to use this in a project. We can discuss the details.

Score:
Rated 4.23 / 5 stars
Plays & Downloads:
939 Plays | 114 Downloads
Share Links:
Genres:
Metal, Rock - Heavy Metal
Tags:
None

Author Comments

Me and Schleif did a little song together again and
the outcome of this was Meatmeister!

Its a deep and meaningful song about a serial killer or something..

Schleif / instruments
Me / vocals

Happy halloween!

/
Visit schleif()newgrounds()com for great stuff if u like metal, espacially thrash!

Reviews


mentalissuesmentalissues

Rated 5 / 5 stars

Love it!

Det här äger! fortsätt såhär fö fan. lite konstruktiv kritik. Det känns som att man har redan hört allt när man hört låten en gång så om man hör den en gång till så vill man inte höra den en annan gång. Jag vill steka pannkakar med sylt, gillar du också det? jag är en duktig medryttare, jag har en hawaiian pony. tack och adjö. PS: du är en patriark


People find this review helpful!
hadesrage responds:

Haha jadu, ja e lite av en grindare så det passar sig mest med låtar under 1 minut men jag förstår ändå att man lätt kan glömma detta djupa alster! Oavsett vilket så kommer vi uppnå Nirvana likt hvite krist ty våra profeter från Gnarp har sannerligen riktlinjerna för dessa upptåg!